Tin tức -Truyền thông

Quyết định ban hành "Nội quy Ký túc xá và Khung xử lý kỷ luật đối với SV-HV vi phạm nội quy KTX" của Trường Đại học Y HN

16-08-2012

Căn cứ Quy chế Công tác học sinh - sinh viên nội trú các Trường đại học, Cao đẳng, THCN&DN của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28/6/1997

Căn cứ Thông tư liên lịch số 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA ban hành ngày 20/11/2009 của Bộ Giáo dục Đào tạo - Bộ Công an và Quyết định số 46/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-BYT ngày 05/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo về việc ban hành "Nội quy Ký túc xá và Khung xử lý kỷ luật đối với SV-HV vi phạm nội quy KTX".

Xin mời tải file để xem chi tiết:

1. Quyết định ban hành Nội quy ký túc xá.

2. Nội quy Ký túc xá.

3. Khung xử lý kỷ luật vi phạm nội quy Ký túc xá.

 

Ban Quản lý KTX-ĐSSV

Các tin khác: