Tin tức -Truyền thông

Thông tin về các nguồn kinh phí phát triển dự án - Bản tin tháng 8

29-08-2012

Nhằm hỗ trợ các nhà nghiên cứu trong việc tìm kiếm các nguồn kinh phí trong nghiên cứu.

Văn phòng phát triển dự án thuộc dự án VNNH - Đại học Y Hà Nội gửi tới các nhà nghiên cứu, những quý vị quan tâm thông tin của một số tổ chức hỗ trợ kinh phí cho các nghiên cứu trong lĩnh vực y tế như:

Stars in Global Health.

Wellcome trust, GB.

Methodology research programme - investigator-led research

Regular grant programme

Mental illness PWS grants

International research collaboration on drug abuse and addiction research (R03)

Để biết thông tin chi tiết mời các bạn click vào đây xem bản tin tháng 8.

Văn phòng phát triển dự án - Dự án VNNH - ĐHYHN

Các tin khác: