Tin tức -Truyền thông

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Bộ Y tế cho Tập thể và cá nhân của Trường Đại học Y Hà Nội

31-08-2012

Danh sách các Tập thể và cá nhân được nhận khen thưởng của Bộ Y tế tại buổi lễ Khai giảng năm học 2012-2013

 
Xem thông tin chi tiết:
 
Đề nghị các Tập thể và các cá nhân có tên trong Quyết định khen thưởng và có giấy mời đến dự lễ Khai giảng năm học ngày 5/9/2012 mặc lễ phục để nhận các danh hiệu thi đua.
 

Phòng Hành chính tổng hợp

Các tin khác: