Tin tức -Truyền thông

Dự thảo Quy chế hỗ trợ và bồi hoàn kinh phí đào tạo cán bộ của Trường Đại học Y Hà Nội

07-09-2012

Để việc ban hành Dự thảo Quy chế hỗ trợ và bồi hoàn kinh phí đào tạo cán bộ của Trường Đại học Y Hà Nội đảm bảo tính công khai, dân chủ, khách quan, sát với thực tế và ngày một hoàn thiện hơn công việc hỗ trợ và bồi dưỡng.

Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các Phòng Ban chức năng, Đơn vị liên quan trong toàn Trường.
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Tài chính kế toán hoặc qua email của Nguyễn Thị Bé - Phòng TCKT: huyenbe_dhyhn@yahoo.com.vn
Xin trân trọng cám ơn!
Xin mời tải file: Dự thảo

Phòng Tài chính kế toán

Các tin khác: