Tin tức -Truyền thông

THỂ LỆ ĐĂNG BÀI TRÊN TẠP CHÍ NGHIÊN CỨU Y HỌC

18-09-2012

Tạp chí Nghiên cứu Y học là Tạp chí khoa học của Trường Đại học Y Hà Nội, xuất bản 6 số/năm (không bao gồm các số phụ trương), đăng tải các công trình nghiên cứu, các bài tổng quan trong lĩnh vực y học cơ sở, y học lâm sàng, y học dự phòng và y xã hội học.

 Xem thông tin chi tiết

Đại Học Y Hà Nội

Các tin khác: