Đào tạo đại học

Thông báo về Hội nghị Giáo vụ Đại học năm 2012

02-10-2012

Nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng công tác đào tạo của Nhà trường, Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội kính mời đại diện Lãnh đạo và Giáo vụ các Bộ môn trong Trường tham dự buổi Hội nghị Giáo vụ Đại học năm 2012

Thời gian: Chủ nhật ngày 7/10/2012
Địa điểm: Suối khoáng Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ.
Ban Tổ chức sẽ bố trí xe để đưa đón đại biểu, xe khởi hành từ Trường Đại học Y Hà Nội lúc 6 giờ 00 ngày 7/10/2012 (Yêu cầu các đại biểu có mặt đúng giờ).

Xin mời tải file:
1. Giấy mời
2. Chương trình Hội nghị

Phòng Quản lý Đào tạo đại học

Các tin khác: