Tin tức -Truyền thông

ĐHYHN-TCKT thông báo về quản lý & sử dụng thẻ ATM

10-10-2012

Thực hiện quy định của Ngân hàng TMCP ĐT & PTVN Chi nhánh Hà Thành về việc đổi thẻ ATM Cho CB Trường Đại Đại học Y Hà Nội.

 Thực hiện quy định của  Ngân hàng TMCP ĐT & PTVN Chi nhánh Hà Thành về việc đổi thẻ ATM Cho CB Trường Đại Đại học Y Hà Nội. Nhà  Trường đã phối hợp với Ngân hàng đổi thẻ & đã phát cho tất cả các Đơn vị trong toàn trường nay đã kích hoạt . Vậy đề nghị toàn thể cán bộ trong toàn Trường đã được đổi  thẻ thực hiện việc đổi PIN (mật  khẩu)Theo đúng quy định Của BIDV Tại cây ATM Của BIDV để đảm bảo an toàn  tài  sản (tiền mặt). Đối với thẻ  ATM đầu mã 668899 … có giá trị đến hết ngày 31/12/2012. Kể từ ngày 01/01/2013 thẻ ATM  đầu mã 668899… sẽ tự động bị xóa. Nếu không muốn sử dụng thẻ đầu mã 668899… trong năm 2012 thì đến BIDV đề nghị chấm dứt sử dụng thẻ cũ.

      2 -  Một số trường hợp do sai sót vê thông tin  Ngân hàng chưa kích hoạt thẻ  mới (có danh sách kèm theo) Đề nghị qua phòng Giao dịch Tôn Thất Tùng – Ngân hàng TMCP ĐT & PTVN Chi nhánh Hà Thành để  xác nhận lại thông tin & làm thủ tục kích hoạt.

      3 - Một số cán bộ chưa nhận lại  thẻ đã đổi (Có danh sách đính kèm) đề nghị đến  phòng Giao dịch Tôn Thất Tùng – Ngân hàng TMCP ĐT & PTVN Chi nhánh Hà Thành để nhận thẻ trước ngày 31/12/2012. Sau ngày trên nếu không đến nhận BIDV sẽ xóa thẻ.

   4 -  Hiện nay đã có 01 trường hợp nhận thẻ mới chưa đổi mã PIN (mật khẩu) bị mất, kẻ xấu đã dùng thẻ đẻ rút trộm tiền. Vậy đề nghị Cán bộ trong toàn trường khẩn trương thực hiện các nội dung thông báo trên để đảm bảo an toàn cho Tài sản của mình:

Click xem thông tin chi tiết

+ Danh sách khách hàng chưa nhận thẻ.

+ Danh sách cán bộ đã nhận thẻ và chưa kích hoạt.        

 

Phòng hành chính kế toán

Các tin khác: