Tin tức -Truyền thông

Thông báo về việc hướng dẫn thanh toán phụ cấp độc hại, hiện vật

11-10-2012

Thực hiện Thông tư liên tịch số 13/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 30/5/2012 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

Theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu và Hội đồng xét phụ cấp độc hại, Phòng Tổ chức cán bộ thông báo tới các đơn vị và cá nhân đang hưởng phụ cấp độc hại hiện vật như sau:

Xin mời tải file để xem chi tiết:

1. Thông báo về việc hướng dẫn thanh toán phụ cấp độc hại, hiện vật - tải file.

2. Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng….. - tải file

Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin khác: