Tin tức -Truyền thông

Thông báo triệu tập tham gia tập huấn "Quản trị trang thông tin của đơn vị trên cổng thông tin trường Đại học Y Hà Nội"

31-10-2012

Kính gửi: Các đơn vị trong toàn Trường.

 Nhằm tiến tới lễ kỷ niệm 110 năm thành lập Trường Đại học Y Hà Nội, Ban Giám hiệu Triệu tập cán bộ là cộng tác viên Công nghệ thông tin tại các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội, tới tham dự lớp tập huấn "Quản trị trang thông tin của đơn vị trên cổng thông tin trường Đại học Y Hà Nội". 

Tại buổi tập huấn cán bộ các đơn vị sẽ được hướng dẫn các thao tác cập nhật thông tin của đơn vị mình trên cổng thông tin của Nhà trường.

Thời gian - Địa điểm: 14h00 -16h00 thứ 4, ngày 7/11/2012 tại phòng 101, Khu giảng đường Hồ Đắc Di.

Đề nghị các đơn vị cử cán bộ tham dự khóa tập huấn đúng thời gian quy định. Các cán bộ được cử tham dự mang máy tính để thực hiện các thao tác và xác nhận tham dự tại đây.

 

Phòng Công nghệ thông tin

Các tin khác: