Tin tức -Truyền thông

Thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học để tham gia Ngày Hội trường của Trường Đại học Y Hà Nội

02-11-2012

Kính gửi: - Các Bộ trong môn toàn trường; - Ban cán sự và toàn thể sinh viên các lớp.

Để đảm bảo cho ngày Hội trường diễn ra một cách trang trọng, Ban Giám hiệu nhà trường đề nghị các Bộ môn cho phép sinh viên nghỉ học 02 ngày 14 và 15/11/2012 để sinh viên tham gia các hoạt động của ngày Hội trường.
Xin mời tải file để xem chi tiết: Thông báo

 

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác: