Tin tức -Truyền thông

Thông tin của một số tổ chức hỗ trợ kinh phí cho các nghiên cứu trong lĩnh vực y tế (bản tin tháng 10)

06-11-2012

Nhằm hỗ trợ các nhà nghiên cứu trong việc tìm kiếm các nguồn kinh phí thực hiện các nghiên cứu khoa học. Đơn vị phát triển dự án thuộc dự án VNNH - Đại học Y Hà Nội gửi tới các nhà nghiên cứu, những quý vị quan tâm thông tin của một số tổ chức hỗ trợ kinh phí cho các nghiên cứu trong lĩnh vực y tế như:

- Paediatric research grants
- William B Graham prize for health services research
- European Foundation for the Study of Diabetes
- Marsha Rivkin Center for Ovarian Cancer Research, US
- National health Institute
Để biết thêm thông tin xin mời xem bản tin tháng 10 của đơn vị phát triển dự án

Trung tâm phát triển dự án ĐHYHN

Các tin khác: