Quy định

Văn bản - Pháp quy

13-11-2012

Các quy định, văn bản quy định về phát triển chương trình.

 

Stt

Nội dung

Số văn bản – Nơi phát hành

Download

6

Chuẩn đầu ra cho ngành Bác sĩ đa khoa trường ĐHYHN

QĐ số 2896/QĐ-ĐHYHN ngày 29/8/2013

Chi tiết

5

Kết luận tại Hội nghị “Phát triển chương trình đào tạo dựa trên năng lực của Bác sĩ đa khoa - Trường Đại học Y Hà Nội"

Biên bản ngày 25/3/2012

Chi tiết

4

Báo cáo lấy ý kiến phản hồi của các Viện, Khoa, Bộ môn về chuẩn đầu ra cho Bác sỹ đa khoa Trường ĐHYHN

Báo cáo số 12/TTPTCT-TVNLYT-ĐHYHN ngày 10/1/2013

Chi tiết

3

Kết luận tại Hội nghị “Phát triển chương trình đào tạo dựa trên năng lực của Bác sĩ đa khoa - Trường Đại học Y Hà Nội"

Biên bản số 04/TTPTCT-TVNLYT-ĐHYHN ngày 26/10/2012

Chi tiết

2

Giao nhiệm vụ phát triển chương trình đào tạo đại học

QĐ số 3334/QĐ-ĐHYHN ngày 06/11/2012

Chi tiết

1

Thành lập Hội đồng phát triển chương trình

QĐ số 3377/QĐ-ĐHYHN ngày 08/11/2012

Chi tiết

 

Trung tâm phát triển chương trình đào tạo và tư vấn nhân lực y tế