Tin tức -Truyền thông

Thông báo mời tham gia hội thảo tập huấn xây dựng đề cương nghiên cứu, lập dự trù và quản lý nguồn kinh phí theo mẫu của NIH và EU" (NIH and EU: grant application, budgeting and management)

16-11-2012

Dự án "Xây dựng mạng lưới nghiên cứu trong lĩnh vực y tế nhằm cung cấp bằng chứng cho việc hoạch định chính sách" sẽ tổ chức lớp tập huấn về cách viết đề cương nghiên cứu, lập dự trù và quản lý nguồn kinh phí theo mẫu của NIH và EU từ ngày 28/11 đến ngày 30/11/2012.

Đăng ký tham dự hạn cuối cùng: 22/11/2012 với Nguyễn Thị Minh Thoa

email: ntmthoa@gmail.com

Xem thông tin chi tiết click vào đây.

Dự án VNNH

Các tin khác: