Tin tức -Truyền thông

Hội nghị tổng kết ba giai đoạn hợp tác đào tạo Y khoa Việt Nam - Hà Lan

19-11-2012

Ngày 16 - 11, Trường Đại học Y Hà Nội, Ban chỉ đạo dự án Việt Nam - Hà Lan tổng kết 19 năm hợp tác đào tạo y khoa trong tám trường Đại học y tại Việt Nam. Đây là một trong những dự án dài nhất do Chính phủ Hà Lan thông qua Sứ quán Hà Lan tại Hà Nội tài trợ cho Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường đại học y trong cả nước.

 

Trong 19 năm thực hiện, dự án được chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ năm 1993 đến 1998) với tên gọi “Tăng cường giảng dạy dịch tễ học và chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại bốn trường đại học y” được thực hiện tại Đại học Y Hà Nội, Khoa Y Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Đại học Y Huế và Khoa Y Đại học Cần Thơ. Mục tiêu là lồng ghép dịch tễ học và chăm sóc sức khỏe vào chương trình giảng dạy bác sĩ đa khoa thông qua việc hỗ trợ cho cán bộ giảng dạy phát triển chương trình và vật liệu dạy học thích hợp để giảng dạy tốt hơn các kiến thức, thái độ và kĩ năng cần thiết đáp ứng với nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của người dân ngày càng tăng.

Giai đoạn 2 (từ 1999 đến năm 2005) với tên gọi “Tăng cường giảng dạy hướng cộng đồng trong tám trường đại học y Việt Nam” nhằm phát huy thành quả đạt được đồng thời củng cố tính bền vững của dự án. Trong giai đoạn này, dự án mở rộng thêm các trường: Đại học Y Thái Nguyên, Khoa Y Đại học Tây Nguyên, Đại học Y Thái Bình, Đại học Y Hải Phòng. Hoạt động của dự án có cơ hội tiếp cận những khái niệm mới trong công tác giảng dạy, nhất là cùng góp phần xây dựng sản phẩm chung hết sức quan trọng là Cuốn sách Xanh. Đây là cuốn sách về các kiến thức, thái độ kĩ năng cần thiết cho các bác sĩ mới tốt nghiệp từ các trường đại học y trong cả nước. Tài liệu này đã trở thành cơ sở cho các trường trong việc điều chỉnh và thống nhất khung chương trình chung và chương trình chi tiết một cách hợp lý nhất...

Giai đoạn 3 (từ 2006 đến năm 2012) với tên gọi “Xây dựng các đơn vị đào tạo và tư vấn trong tám trường đại học y trong cả nước”. Giai đoạn này được đánh giá là một cấu phần quan trọng trong chương trình chung phát triển nguồn nhân lực cho y tế nhằm thành lập và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các trường; nâng cao việc chia sẻ thông tin giữa các trường, các chuyên ngành qua đó đóng góp cho việc nâng cao một bước chất lượng đào tạo.

 

                              

 

Đáng chú ý, đến nay 15 đơn vị đào tạo và tư vấn về các lĩnh vực kỹ năng như Giáo dục y học, Nghiên cứu khoa học, Lập kế hoạch và quản lý, Đánh giá kinh tế y tế và e-Learning đã được thành lập với một đội ngũ các chuyên gia giàu kinh nghiệm có thể cung cấp các dịch vụ giảng dạy và tư vấn cho cán bộ và sinh viên các trường, các viện, các cơ sở y tế khác.

Giáo sư Nguyễn Lân Việt, Giám đốc dự án đánh giá: Kinh tế y tế và e-Learning là những lĩnh vực rất quan trọng, rất cần trong giai đoạn hiện nay, khi chính sách tự chủ về tài chính đã được đưa vào thực hiện, khi công nghệ thông tin ngày càng phát triển thì sự ra đời và phát triển của các đơn vị đào tạo và tư vấn là những kết quả rất đáng trân trọng mà nếu không có sự hỗ trợ của dự án thì khó có thể thu được những kết quả như ngày hôm nay.

 

                               

 

Không chỉ giúp cho việc ra đời các đơn vị đào tạo và tư vấn, dự án đã giúp cho các đơn vị phát triển và hoàn thiện các gói đào tạo về năm lĩnh vực kỹ năng với số lượng từ 2 đến 6 gói đào tạo tùy theo nhóm tiểu kỹ năng. Thông qua sự phát triển các gói đào tạo, năng lực của các cán bộ đã từng bước được nâng lên. Trong điều kiện còn khá khan hiếm về nguồn lực, việc phát triển và hoàn chỉnh các gói đào tạo sẽ là một đóng góp quan trọng và bền vững cho việc nâng cao chất lượng đào tạo chính quy cũng như đào tạo theo nhu cầu của xã hội.

 

                                

 

Ngoài ra nhiều thành viên của đơn vị đào tạo và tư vấn của các trường còn có cơ hội triển khai một số nghiên cứu về các lĩnh vực mới như Nghiên cứu về các yếu tố xã hội ảnh hưởng tới sức khỏe; nghiên cứu chi phí cho đào tạo bác sĩ đa khoa tại các trường; nghiên cứu chi phí thảm họa...

Bên cạnh đó thành viên các trường cũng đã có cơ hội thực hành các kiến thức và kỹ năng thu nhận được thông qua việc cung cấp các dịch vụ tư vấn cho các cơ sở y tế, tham gia và trình bày tại các hội nghị trong nước và quốc tế. Tất cả các hoạt động này đều là những đóng góp có ý nghĩa cho việc nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường Đại học Y.

 

         Theo tin

             MINH HOÀNG

                                                                                                                                                                                               Báo Nhân dân điện tử

                                                                                                                                              Ảnh: Đại học Y Hà Nội

 

Các tin khác: