Tin tức -Truyền thông

Thông báo nhận giải văn nghệ năm học 2012 - 2013

21-11-2012

Văn phòng Đoàn trường kính đề nghị các cá nhân, đơn vị đạt giải trong Hội diễn văn nghệ năm học 2012 – 2013 đến Văn phòng Đoàn nhận tiền hỗ trợ tiết mục tham gia và nhận tiền giải, giấy khen của nhà trường từ ngày 19 – 30/11/2012 (có quyết định khen thưởng kèm theo). Trong thời gian kể trên cá nhân, đơn vị nào không lên nhận, Văn phòng Đoàn trường sẽ khóa sổ để hoàn thành chứng từ cho nhà trường.

Xin mời download fie để xem thông tin chi tiết:

1. QĐ khen thưởng hội diễn văn nghệ 2012 - 2013

2 . QĐ khen thưởng các tập thể đạt giải hội trại 2012 - 2013

Văn phòng công Đoàn

Các tin khác: