Tin tức

Thông báo lấy ý kiến về dự thảo chuẩn đầu ra cho Bác sỹ đa khoa

19-11-2012

Tháng 3/2012. Hiệu trưởng trường ĐHYHN đã thành lập Hội đồng chuẩn đầu ra với nhiệm vụ xây dựng chuẩn đầu ra cho tất cả các chương trình đào tạo đang triển khai của Trường. Sau 3 lần Hội đồng họp với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương của các Thầy, Cô trong Hội đồng, bản thảo mục tiêu đào tạo (chuẩn đầu ra) cấp độ chương trình cho bác sỹ đa khoa đã cơ bản hoàn thành.

 Việc thẩm định và ban hành sớm chuẩn đầu ra là nhiệm vụ cấp thiết của Trường, đề nghị các Bộ môn nghiên cứu, lấy ý kiến về bản thảo với các nội dung:

1. Dự thảo chuẩn đầu ra đào tạo bác sỹ đa khoa có phù hợp với bối cảnh và nhu cầu hiện nay hay không? Có dạy được không? Có học được không? Có đánh giá được không?

2. Kết cầu các phần của Dự thảo chuẩn đầu ra đào tạo bác sỹ đa khoa đã hợp lý chưa? Nếu chưa hợp lý thì kết cấu lại như thế nào cho hợp lý?

3. Việc thực hiện phát triển chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra cần có giải pháp cụ thể gì ở cấp độ chương tình của từng môn học, của cả chương trình đào tạo ở mọi khía cạnh (quản lý, tổ chức, thiết kế chương trình, người dạy, người học, cơ sở nguồn lực, đánh giá, phản hồi...)

Đề nghị các Thầy/ Cô, các Bộ môn/ đơn vị cho ý kiến nhận xét bằng văn bản gửi về Trung tâm phát triển chương trình đào tạo và tư vấn nhân lực y tế trước ngày 12/12/2012.

Click vào đây xem nội dung dự thảo chuẩn đầu ra cho bác sĩ đa khoa.

Để biết thêm chi tiết liên hệ với Trung tâm:

Địa chỉ: Phòng 519 nhà A1 - Số 1 Tôn Thất Tùng - Đống Đa - Hà Nội.

Điện thoại: 04-38523798-(524). Di động: 0904901102

Email: cdc.hrh@gmail.com

Trung tâm phát triển chương trình đào tạo và tư vấn nhân lực y tế