Tin tức -Truyền thông

"Hướng dẫn Đại hội Công đoàn" và dự thảo "Báo cáo ĐH Công đoàn nhiệm kỳ 30, phương hướng nhiệm kỳ 31"

24-11-2012

Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội lần thứ XXXI (nhiệm kỳ 2012 - 2015) sẽ tổ chức vào sáng ngày 21/12/2012.

Để Đại hội có cơ sở đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường lần thứ XXX và xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác của Công đoàn Trường lần thứ XXXI được đầy đủ nhằm tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn Trường vững mạnh, xứng đáng là tổ chức đoàn thể tin cậy của Đảng bộ, là lực lượng chính xây dựng và phát triển Nhà trường trong giai đoạn mới, Ban chấp hành Công đoàn Trường hướng dẫn các Công đoàn bộ phận, các Tổ công đoàn tiến hành Đại hội cơ sở và thực hiện các công việc sau:

I. Thảo luận và đóng góp ý kiến bản Dự thảo “Báo cáo của BCHCĐ Trường nhiệm kỳ XXX, phương hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ XXXI". Nội dung tập trung vào các vấn đề chính sau:

1. Những kết quả mà Công đoàn Trường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, những mặt còn tồn tại, biện pháp khắc phục.

2. Vai trò và việc thực hiện nhiệm vụ của CĐ bộ phận, Tổ công đoàn ở các đơn vị.

3. Nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Trường trong thời gian tới.

4. Công đoàn với việc tham gia quản lý.

5. Các giải pháp để tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

II. Bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Trường nhiệm kỳ XXXI theo số lượng sau đây:

- Các đơn vị có số đoàn viên từ 10 trở xuống: được bầu 01 đại biểu.

- Các đơn vị có số đoàn viên từ 11 đến dưới 20: được bầu 02 đại biểu.

- Các đơn vị có số đoàn viên từ 21 trở lên: được bầu 03 đại biểu.

- Các Công đoàn bộ phận: toàn thể BCHCĐ bộ phận.

- Đại biểu đương nhiên: Các đồng chí: Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, uỷ viên BCH nhiệm kỳ XXX, Trưởng Ban Thanh tra giáo dục, Trưởng Ban TTND, Ủy ban Kiểm tra CĐ.

III. Các CĐ bộ phận, Tổ CĐ gửi biên bản Đại hội cơ sở và danh sách đại biểu bầu đi dự Đại hội Công đoàn Trường lần thứ XXXI về Văn phòng Công đoàn trước ngày 10/12/2012.

- Giới thiệu vào Ban Chấp hành khóa XXXI.

BCHCĐ Trường rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng của toàn thể đoàn viên Nhà trường.

Xin mời tải file để xem chi tiết:

1. Dự thảo báo cáo Đại hội CĐ nhiệm kỳ 30 và phương hướng nhiệm kỳ 31 - tải file.

Văn phòng Công đoàn

Các tin khác: