Tin tức -Truyền thông

Thông báo về việc truy cập vào nguồn cơ sở dữ liệu Tạp chí Nghiên cứu Y học miễn phí của Trường Đại học Y Hà Nội

26-11-2012

Tạp chí Nghiên cứu Y học xuất bản 6 số/năm, đăng tải các công trình nghiên cứu, các bài tổng quan về sinh học và y xã hội học, những thông tin Y - Dược học trong nước và quốc tế, thông tin về nghiên cứu và đào tạo của Trường Đại học Y Hà Nội.

 Kể từ ngày 1/9/2012, Tạp chí sẽ cho phép Học viên Sau đại học của Trường Đại học Y Hà Nội truy cập vào nguồn dữ liệu của Tạp chí trên website của Nhà trường qua địa chỉ:http://www.hmu.edu.vn

Học viên Sau đại học có nhu cầu đăng ký để truy cập vào Tạp chí xin mời liên hệ theo địa chỉ: Phòng 317, Tầng 3, Nhà A1 Trường Đại học Y Hà Nội.

Xin trân trọng cám ơn!

Phòng Công nghệ thông tin

Các tin khác: