Tin tức -Truyền thông

Thông báo lịch thu học phí

04-12-2012

Để đáp ứng nhu cầu của học viên và sinh viên

 Phòng Tài chính Kế toán tăng thêm lịch thu học phí các ngày trong tuần. Cụ thể là: Thứ 2, thứ 4 và thứ 6.

Phòng tài chính kế toán

Các tin khác: