Tin tức -Truyền thông

Thông báo mời đối tác đầu tư liên doanh, liên kết cải tạo,sữa chữa,nâng cấp nhà thi đấu Trường Đại học Y Hà Nội

05-12-2012

Thực hiện sự chỉ đạo của ban Giám hiệu về mời đối tác đầu tư liên doanh,liên kết cải tạo, sữa chữa, nâng cấp Nhà thi đấu theo tinh thần của Hội nghi liên tịch ngày 23/11/2012.

 Click xem thông tin chi tiết

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp

Các tin khác: