Khoa học công nghệ

Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đạo đức cơ sở

05-12-2012

Theo công văn số 8043/BYT-K3ĐT ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Y tế về việc xin ý kiến đối với dự thảo quy chế tổ chức hoạt động HĐĐĐCS, Ban Giám hiệu đề nghị các nhà khoa học quan tâm đóng góp ý kiến cho bản dự thảo nói trên.

 Mọi ý kiến đóng góp gửi về: CN. Tống Thị Khuyên.

Địa chỉ: Phòng 319, Nhà A1, trường ĐHYHN.

Điện thoại: 0988907119

Email: tongkhuyendhyhn@gmail.com

Xem chi tiết nội dung dự thảo click vào đây.

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác: