Khoa học công nghệ

Thông báo về giải thưởng Đặng Văn Ngữ năm 2012 của Trường Đại học Y Hà Nội

14-12-2012

Căn cứ Quyết định số 3881/QĐ-ĐHYHN ngày 13 tháng 12 năm 2012 về việc tặng giải thưởng các công trình đoạt giải thưởng Đặng Văn Ngữ năm 2012.

 Tặng giấy khen của Hiệu trưởng và phần thưởng cho 5 tác giả có công trình nghiên cứu khoa học được đăng tải trên các tạp chí quốc tế đạt giải thưởng Đặng Văn Ngữ năm 2012.

Xem nội dung chi tiết click vào đây.

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác: