Khoa học công nghệ

Thông báo về thể lệ đăng bài tạp chí nghiên cứu y học

26-12-2012

Tạp chí Nghiên cứu Y học là tạp chí khoa học của trường Đại học Y Hà Nội, xuất bản 6 số/năm (không bao gồm các số phụ trương), đăng tải các công trình nghiên cứu, các bài tổng quan trong lĩnh vực y học cơ sở, y học lâm sàng, y học dự phòng và y xã hội học.

Click vào đây xem nội dung chi tiết của thể lệ.

Click vào đây để download bản cảm kết về lợi ích.

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác: