Tin tức -Truyền thông

Giới thiệu cuốn sách “Hệ thống các quy chế, quy định của Trường Đại học Y Hà Nội”

08-01-2013

Năm 2012, trường Đại học Y Hà Nội kỷ niệm 110 năm ngày thành lập (1902 – 2012). Qua 110 năm xây dựng và phát triển, trường Đại học Y Hà Nội luôn giữ vai trò hàng đầu trong hệ thống các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực y học và là một trong số trường đại học trọng điểm quốc gia. Có được thành tựu đó là sự đóng góp không ngừng của nhiều thế hệ các nhà khoa học, các nhà giáo và cán bộ, viên chức của Nhà trường.

  Để tiếp tục hội nhập và phát triển, luôn xứng đáng với vai trò, vị trí của mình trong điều kiện đất nước ta đang trong quá trình đổi mới mạnh mẽ và cơ bản hệ thống giáo dục đại học, Nhà trường xác định cần phải nghiên cứu đổi mới cơ bản công tác quản trị đại học mà nền tảng là các văn bản hướng dẫn, nhằm cụ thể hóa các quy định của pháp luật có liên quan vào điều kiện cụ thể của trường Đại học Y Hà Nội đảm bảo phát huy các lợi thế, danh tiếng theo hướng chuyên nghiệp, năng động, đồng bộ, hiệu lực và hiệu quả.

Trên cơ sở các văn bản đã được ban hành trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám hiệu Nhà trường, nhóm công tác đã biên tập Hệ thống các quy chế, quy định của Trường Đại học Y Hà Nội sắp xếp theo từng lĩnh vực để thuận tiện cho việc tra cứu và thực hiện.

Trong điều kiện phát triển và đổi mới hệ thống pháp luật nói chung cũng như hệ thống pháp luật về giáo dục đại học và sự đổi mới, phát triển không ngừng của trường Đại học Y Hà Nội chắc chắn hệ thống các văn bản, quy định đã được ban hành sẽ có những điểm bất cập cần tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Hành chính- Tổng hợp để tổng hợp và sửa đổi, bổ sung.

Ban Biên tập

Các tin khác: