Khoa học công nghệ

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước năm 2014

26-02-2013

Theo Công văn số 47/K2ĐT-NCKH ngày 31/01/2013 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế về việc Đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Nhà nước và Nghị định thư năm 2014.

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ  xin thông báo tới toàn thể các đơn vị và cá nhân trong Nhà Trường  gửi đề xuất nhiệm vụ KH&CN tầm cỡ quốc gia, có tính khả thi (theo mẫu Phụ lục 1,2 và 4 - Website của Trường) về phòng QL.KH&CN bằng văn bản và gửi file vào hộp thư: quynhmai45@gmail.com trước ngày 10/3/2013 để tổng hợp gửi Bộ Y tế và Bộ KH&CN.

Xin mời tải file:

1. Phụ lục 1, 2

2. Phụ lục 4

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác: