Khoa học công nghệ

Thông báo về dự án hợp tác nghiên cứu chung về Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Italy 2014 - 2016.

27-02-2013

Theo thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc kêu gọi dự án hợp tác nghiên cứu chung về Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Italy 2014 - 2016.

Đây là Chương trình Hợp tác Khoa học trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác Khoa học và Công nghệ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Italy, ký tại Hà Nội ngày 10/5/1992. Các dự án hợp tác nghiên cứu chung nhằm mục đích khuyến khích sự hợp tác về Khoa học và Công nghệ giữa Việt Nam và Italy. Các dự án song phương được lựa chọn và đưa vào danh mục trong Chương trình hợp tác sẽ có quyền được xin cấp kinh phí.  

Thời gian thực hiện dự án: từ 1 - 3 năm (2014 - 2016). Hạn cuối nộp đề xuất: 31/03/2013

Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu tham gia Hợp tác xây dựng Dự án xin xem các thủ tục được đăng tải trên Website của Nhà Trường hoặc vào trang Web của Bộ Khoa học và Công nghệ theo đường dẫn:    

http://most.gov.vn/Desktop.aspx/Thong_bao/Thong-bao/Thong_bao_keu_goi_du_an_hop_tac_nghien_cuu_chung_ve_khoa_hoc_va_cong_nghe_Viet_Nam-Italy_2014-2016/

 Mọi chi tiết xin liên hệ ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai - Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ - Tel: 0904438585

Xin mời tải file: Thông báo kêu gọi dự án hợp tác nghiên cứu giữa Việt Nam - Italia


 

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác: