Tin tức -Truyền thông

Thông báo thu học phí qua ngân hàng

28-02-2013

Nhà trường thông báo hiện nay số sinh viên nộp tiền học phí kỳ 2 năm học 2012-2013 qua ngân hàng mới được 1/3 tổng số sinh viên của trường. Để đảm bảo thu học phí theo đúng hạn, nhà trường đề nghị lớp trưởng và bí thư nhắc nhở các sinh viên của lớp nhanh chóng nộp học phí qua ngân hàng, thời hạn đến hết ngày 20/3/2013 tại các phòng giao dịch ngân hàng sau

Xin mời download để xem thông tin chi tiết

Phòng tài chính kế toán

Các tin khác: