Đào tạo đại học

Thông báo về việc gửi danh sách các giảng viên có thể tham gia Hội đồng chấm khóa luận tiếng Anh, tiếng Pháp

21-03-2013

Để chuẩn bị cho việc thành lập Hội đồng chấm khóa luận tiếng Pháp hàng năm của chương trình đào tạo Phân khoa Pháp ngữ chuyên ngành y AUF

Để chuẩn bị cho việc thành lập Hội đồng chấm khóa luận tiếng Pháp hàng năm của chương trình đào tạo Phân khoa Pháp ngữ chuyên ngành y AUF (nay đổi tên thành chương trình đào tạo Bác sỹ tai năng hệ Pháp ngữ hợp tác với tổ chức Đại học Pháp ngữ - AUF) và Hội đồng chấm khóa luận tiếng Anh (theo nguyện vọng của một số sinh viên). Được sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý Đào tạo Đại học kính đề nghị các Bộ môn đăng ký danh sách các giảng viên có thể tham gia Hội đồng chấm luận văn tiếng Anh, tiếng Pháp cho sinh viên Y6 khóa 2007 - 2013.

Theo kế hoạch năm học 2012 - 2013, dự kiến sinh viên bảo vệ khóa luận tốt nghiệp từ 27/5 đến 17/6/2013. Để kịp thời cho việc chọn các giảng viên tham gia Hội đồng chấm khóa luận tiếng Anh, tiếng Pháp và ra quyết định Hội đồng. Đề nghị các Bộ môn gửi danh sách nói trên về Phòng Quản lý Đào tạo Đại học trước ngày 27/3/2013. Người nhận: CN. Nguyễn Thị Liên - Giáo vụ khối Y6 - Phòng 106, tầng 1, Nhà A1.

Xin mời tải file: Mẫu đăng ký

 

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác: