Khoa học công nghệ

Thông báo về Chương trình Hoa Sen Lotus 2013

04-04-2013

Chương trình Hoa sen Lotus là chương trình hợp tác Hubert Curien (PHC) giữa Pháp và Việt Nam. Chương trình này được triển khai tại Việt Nam bởi Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST) và tại Pháp bởi Bộ ngoại giao và Châu Âu (MAEE) và Bộ Đại học và nghiên cứu (MESR).

 

Mục đích của chương trình nhằm phát triển các hoạt động hợp tác khoa học và công nghệ xuất sắc giữa các phòng thí nghiệm nghiên cứu của hai nước cũng như khuyến khích các nhà nghiên cứu trẻ tham gia. Tất cả các lĩnh vực khoa học đều được tham gia chương trình này. Tuy nhiên, có một số ngành được đặc biệt khuyến khích:  Công nghệ sinh học - dược lý học, Y tế,...

 

Theo thông báo của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam,  Hạn cuối nộp đề xuất trước ngày 29/4/2013. Các cá nhân, đơn vị có nhu cầu tham gia Hợp tác xây dựng Dự án  để triển khai vào tháng 01/2014 xin xem các thủ tục được đăng tải trên Website của Nhà Trường hoặc vào trang Web của Bộ Khoa học và Công nghệ theo đường dẫn:

http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Thong_bao/Thong-bao/Thong_bao_ve_Chuong_trinh_Hoa_Sen_Lotus_2013/

 Mọi chi tiết xin liên hệ ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ - Tel: 0904438585

Xin mời tải file:

1. Thông báo chương trình Hoa sen Lotus 2013

2. Mẫu đề cương thuyết minh

 

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác: