Tin tức -Truyền thông

Thông báo bán hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ trông giữ xe máy, xe đạp.

05-04-2013

Thực hiện kế hoạch của Nhà trường về việc tổ chức dịch vụ trông giữ xe máy, xe đạp năm 2013, Trung tâm dịch vụ tổng hợp đề nghị Quý phòng cho đăng tải thông tin thư mời thầu.

 Xin mời xem chi tiết thư mời thầu (click vào đây).

Trung tâm dịch vụ Tổng hợp

Các tin khác: