Đào tạo đại học

Thông báo về giải thưởng và học bổng Kova lần thứ 11

09-04-2013

Ủy ban giải thưởng Kova xin thông báo đến sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội về giải thưởng và học bổng Kova lần thứ 11 như sau:

I. Đối tượng:

- Là sinh viên của các Trường đại học trong cả nước

II. Tiêu chuẩn:

- Có tư cách đạo đức tốt.

- Là sinh viên đạt loại xuất sắc từ 9,0 điểm trở lên.

- Có đề tài nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả tốt

- Gia đình và bản thân chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

 Phòng CTCT&HSSV nhận kết quả xét chọn từ các khối, lớp và cá nhân sinh viên. Hạn cuối cùng ngày 30/5/2013 (gửi CN. Phương).

Xin mời tải file

1. Tiêu chuẩn giải thưởng Kova

2. Tiêu chuẩn học bổng Kova

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác: