Đào tạo đại học

Lịch công tác tuyển sinh đại học năm 2013

15-04-2013

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Y Hà Nội xin thông báo đến các đơn vị trong toàn Trường lịch công tác tuyển sinh đại học năm 2013 như sau:

Xin mời tải file để xem chi tiết: Lịch công tác tuyển sinh đại học năm 2013

Hội đồng tuyển sinh

Các tin khác: