Tin tức -Truyền thông

Thông báo mời thầu

03-05-2013

Thực hiện kế hoạch của Nhà trường về việc tổ chức dịch vụ tại sảnh tầng 1, Hội trường lớn nhà A4

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp - Trường Đại học Y Hà Nội trân trọng mời các cá nhân, tổ chức tham gia gói thầu ''tổ chức dịch vụ tại Sảnh tầng 1, Hội trường lớn nhà A4, Trường Đại học Y Hà Nội" mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 043.8523798 ( máy lẻ 303)"

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp

Các tin khác: