Tin tức -Truyền thông

Số 678 / ĐHYHN-TCCB. Kê khai chế độ hưởng phụ cấp thâm niên năm 2013 đối với nhà giáo

16-05-2013

Hiện nay Nhà trường đang tiến hành triển khai xét tặng Phụ cấp thâm niên Nhà giáo cho Cán bộ Giảng viên và người hướng dẫn thực hành cho sinh viê, học viên. Đề nghị các ca nhân chưa được hưởng PCTNNG thực hiện việc kê khai quá trình công tác

1: Click:  xem thông tin chi tiết

2: Click : download phiếu kê khai

Phòng tổ chức Cán bộ

Các tin khác: