Khoa học công nghệ

Thông báo về kế hoạch tổ chức đào tạo quốc tế ngắn hạn năm 2013 của Bộ KH&CN Trung Quốc

29-05-2013

Triển khai kế hoạch đào tạo quốc tế năm 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc sẽ tổ chức 35 khóa đào tạo quốc tế ngắn hạn dành cho các nước đang phát triển bao gồm các lĩnh vực: nông nghiệp, năng lượng tái tạo, bảo vệ tài nguyên môi trường, chăm sóc sức khỏe, chính sách KH&CN.

Trong đó có 16 khóa đào tạo thuộc Chương trình xây dựng trung tâm chuyển giao công nghệ Trung Quốc - ASEAN của Chương trình đối tác KH&CN Trung Quốc – ASEAN (STEP). Theo đó, Bộ KH&CN Trung Quốc đài thọ các chi phí ăn, ở, đi lại trong nước, phí đào tạo trong thời gian của khóa đào tạo. Chi phí vé máy bay khứ hồi quốc tế và các chi phí khác có liên quan do nước cử người chi trả. Thông tin chung về 35 khóa đào tạo quốc tế ngắn hạn và thông tin chi tiết về 16 khóa đào tạo thuộc Chương trình STEP xin xem theo đường dẫn:

http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Thong_bao/Thong-bao/Thong_bao_ve_ke_hoach_to_chuc_dao_tao_quoc_te_ngan_han_nam_2013_cua_Bo_KHCN_Trung_Quoc/

Cán bộ tham dự các khóa đào tạo nêu trên trực tiếp nộp hồ sơ về Ban Tổ chức phía Trung Quốc và làm các thủ tục có liên quan.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Hoàng Minh Hằng - Chuyên viên Vụ Hợp tác Quốc tế, phòng châu Á và châu Phi. Điện thoại: 04.39448901 và  Email: hmhang@most.gov.vn

Phòng Quản lý NCKH

Các tin khác: