Khoa học công nghệ

Thông báo lịch xét Giáo sư và Phó Giáo sư năm 2013

04-06-2013

Theo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2013 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, ngày 15/6/2013 là hạn cuối cùng nộp Bản đăng ký về HĐCDGSNN

Xin mời download tại đây 

Ban giám hiệu thông báo để các ứng viên chuẩn bị và nộp về phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ trước 16h30, ngày 13/6/2013. Thông tin chi tiết xin liên hệ: CN. Tống Thị Khuyên, ĐT: 098 890 7119, email: tongkhuyendhyhn@gmail.com

Phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ

Các tin khác: