Đào tạo đại học

Lịch công tác tuyển sinh đại học năm 2013

05-06-2013

Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2013 gửi đến tất cả các đơn vị trong toàn Trường lịch công tác tuyển sinh đại học trong thời gian từ tháng 6/2013 đến tháng 10/2013

Xin mời tải file để xem chi tiết: Lịch công tác tuyển sinh đại học năm 2013.

Hội đồng tuyển sinh

Các tin khác: