Đào tạo đại học

Thông báo về việc nghỉ hè năm học 2012 - 2013

24-06-2013

Thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập đại học năm học 2012 - 2013 số 1099/ĐHYHN-QLĐTĐH ngày 07/08/2012, thời gian nghỉ hè của sinh viên từ ngày 01/07/2013 đến 11/08/2013.

Click xem thông tin chi tiết

- Thông báo

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác: