Đào tạo đại học

Kế hoạch dạy/học thực tế cộng đồng cho sinh viên Y2 YTCC - Y3 BSĐK năm học 2012 - 2013

26-06-2013

Nhà trường thông báo kế hoạch dạy/học thực tế cộng đồng cho sinh viên Y2 YTCC - Y3 BSĐK năm học 2012 - 2013 như sau:

Xin mời tải file: Kế hoạch dạy/học thực tế

Phòng Quản lý Đào tạo Đại học

Các tin khác: