Tin tức -Truyền thông

Thông báo về việc triển khai xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú năm 2013

15-07-2013

Thực hiện Công văn số 3798/BYT-TT-KT ngày 24/6/2013 và Thông tư số 30/2011/TT/BYT ngày 30/6/2011 của Bộ Y tế, hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú.

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch triển khai cho việc xét tặng các danh hiệu như sau:

Xin mời tải file:

1. Thông báo.

2. Thông tư hướng dẫn xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT.

Phòng Hành chính tổng hợp

Các tin khác: