Tin tức -Truyền thông

Thông báo của Đơn vị phát triển dự án - Trường Đại học Y Hà nội về việc hỗ trợ kinh phí viết đề cương nghiên cứu/phát triển dự án cho các nghiên cứu viên/nhóm nghiên cứu trong lĩnh vực y tế.

08-04-2013

Dự án “Xây dựng mạng lưới nghiên cứu trong lĩnh vực y tế nhằm cung cấp bằng chứng cho việc hoạch định chính sách” (dự án VNNH) được tổ chức Sida tài trợ cho Trường Đại học Y Hà Nội từ tháng 3 năm 2013. Mục tiêu chính của dự án là nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, cung cấp các bằng chứng cho việc hoạch định chính sách và tăng cường quan hệ hợp tác giữa các nghiên cứu viên, các nhà hoạch định chính sách và các tổ chức liên quan. Nhằm khuyến khích các nghiên cứu viên/ nhóm nghiên cứu viên Việt Nam tham gia viết đề cương nghiên cứu trong lĩnh vực y tế, dự án VNNH xin gửi tới các nghiên cứu viên thông báo về việc hỗ trợ kinh phí viết đề cương trong năm 2013.

Để biết thông tin chi tiết xin mời click vào đây.

Dự án VNNH

Các tin khác: