Đào tạo đại học

Thông báo phát bằng tốt nghiệp năm 2013

29-07-2013

Phòng Công tác chính trị và Học sinh sinh viên tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp năm 2013.

Thời gian: vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ 07/08/2016 sau lễ tốt nghiệp đến 16/08/2013 (trừ ngày nghỉ thứ 7 và chủ nhật).

Địa điểm nhận bằng:

1. BSĐK, BSYHDP và BSYHCT nhận tại phòng 111 tầng 1 nhà A1, liên hệ CN. Lê Lan Phương, SĐT: 01686242567

2. Cử nhân Điều dưỡng, CNKTYH và CNYTCC nhận tại phòng 111 tầng 1 nhà A1, liên hệ CN. Hồ Thị Ánh Châm SĐT: 0986527147

3. Cử nhân Điều dưỡng VLVH nhận tại phòng 107 nhà A1, liên hệ BS Lâm Văn Tản SĐT: 0904412409

4. BSRHM nhận tại phòng ĐT viện ĐTRHM tầng 3 nhà A4, liên hệ CN. Nguyễn Thị Thanh Lâm, SĐT: 0902244142

Sau thời gian trên nhận tại Phòng 107, Nhà A1.

Yêu cầu các bác sĩ, cử nhân trực tiếp đến nhận bằng, mang theo thẻ sinh viên và chứng minh thư nhân dân.

Phòng Công tác chính trị và Học sinh sinh viên

Các tin khác: