Tin tức -Truyền thông

Thư ngỏ gửi Ban Giám hiệu Trường ĐHYHN của tập thể sinh viên hệ Bác sĩ và Cử nhân tốt nghiệp năm 2013

30-07-2013

Ơn nghĩa với Trường, với Thầy Cô chúng em sẽ luôn khắc ghi sâu trong tâm khảm của mỗi người, dù sau này ra Trường, công tác ở đâu bất kỳ địa vị nào thì những năm tháng sinh viên được học tại ngôi Trường truyền thống với bề dầy lịch sử vẫn luôn để lại dấu ấn tốt đẹp và là những năm tháng không thể nào quyên với lớp lớp thế hệ sinh viên chúng em!

 

 

 Hà Ni, ngày 23 tháng 6 năm 2013

 

THƯ NG !

 

Kính gi: Các thy, cô giáo trong Ban Giám hiu Trường Đi hc Y Hà Ni.

Đng kính gi các thy, cô trong toàn trường.

Chúng em là tp th sinh viên h Bác sĩ và c nhân tt nghip năm 2013 .

Kính thưa các thy cô, thm thot chúng em đã được hc tp, rèn luyn ti ngôi trường Đi hc Y Hà Ni tròn 6 năm, được các thy cô dìu dt, dy bo mà chúng em đã trưởng thành!

Ơn nghĩa vi trường, vi thy cô chúng em s luôn khc ghi sâu trong tâm khm ca mi người. Dù sau này ra trường, công tác đâu, bt kỳ đa v nào thì nhng năm tháng sinh viên được hc ti ngôi trường truyn thng vi b dày lch s vn luôn đ li du n tt đp và là nhng năm tháng không th nào quên vi lp lp thế h sinh viên chúng em!

Tháng 6 li v, trường li tin các bn sinh viên năm cui như chúng em ra trường, bt đu công tác, phc v xã hi, mang hết sc tr, nhit huyết, kiến thc mà thy cô truyn th đ khám, cha cho nhân dân.

Ngày xa trường, xa lp, xa bn bè, xa thy cô, cm xúc chúng em ai cũng bi hi xao xuyến!

Không biết nói gì hơn, chúng em tp th sinh viên tt nghip năm 2013 kính gi li chúc sc khe, hnh phúc ti tt c các thy giáo, cô giáo, ti toàn b anh ch, cô bác ,công nhân viên trong toàn trường .

Kính chúc các thy, cô s luôn tràn đy nhit huyết, tiếp la cho lp lp sinh viên hc tp, là tm gương sáng cho chúng em noi theo c v y đc và chuyên môn. Chúc s nghip giáo dc ca Trường Đi hc Y Hà Ni ngày càng phát trin. Chúc các em sinh viên khóa dưới tiếp tc hoàn thành tt công vic hc tp, ước mơ, hoài bão ca mình !

Trong ngày ra trường, chúng em cũng có nguyn vng mun được gi tng Nhà trường 09 ghế đá và 02 chiếc bàn đá đ trong khuôn viên trường (trước ging đường H Đc Di - B3), đ sinh viên có thêm ch ngh ngơi, sinh hot sau nhng gi hc căng thng .

Kính mong các thy, cô đng ý đón nhn món quà - là tm lòng, tình cm, lòng tri ân ca nhng sinh viên ra trường chúng em!

Chúng em xin chân thành cm ơn!

 

Kính thư:

Đi din sinh viên ra trường năm 2013

Võ Văn Minh -  Lp trưởng sv lp Y6A 

Tập thể sinh viên tốt nghiệp năm 2013

Các tin khác: