Tin tức -Truyền thông

Thông báo Danh sách sinh viên đã được duyệt ở Ký túc xá nhà E2, E3 năm học 2013 - 2014

31-07-2013

Ban Quản lý Ký túc xá và Đời sống sinh viên Trường đại học Y Hà Nội thông báo Danh sách sinh viên đã được duyệt ở Ký túc xá nhà E2, E3 năm học 2013 – 2014

Mời tải file:
1. Danh sách sinh viên ở KTX E2

2. Danh sách sinh viên ở KTX E3

 

Ban Quản lý KTX&ĐSSV

Các tin khác: