Tin tức -Truyền thông

Thông báo két quả lấy phiếu tín nhiệm xét tặng danh hiệu TTND-TTUT năm 2013

31-07-2013

Căn cứ công văn số 1607/ĐHYHN-HCTH ngày 30 tháng 7 năm 2013, về việc thông báo tới các đơn vị trong toàn trường về kết quả lấy phiếu tín nhiệm xét tặng danh hiệu TTND-TTUT năm 2013.

 Để xem chi tiết xin click vào đây.

Phòng Hành chính tổng hợp

Các tin khác: