Tin tức -Truyền thông

Thông báo quỹ học bổng Thắp Sáng niềm tin

01-08-2013

Quỹ học bổng Thắp Sáng niềm tin được Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam thành lập ngày 21/5/2007. hàng năm Quỹ trao tặng học bổng toàn phần cho các em học sinh giỏi thi đỗ đại học nhưng hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn không đủ khả năng theo học.

Sau 4 năm hoạt động hiệu quả, tháng 1/2011 Quỹ được Bộ Nội vụ công nhận tư cách pháp nhân, điều lệ hoạt động của một quỹ xã hội qua. Hiện nay, Quỹ học bổng Thắp Sáng niềm tin được quản lý và điều hành bởi Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam...

Mời tải file xem chi tiết: Thông báo xét cấp học bổng

Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin

Các tin khác: