Tin tức -Truyền thông

Thông báo giải thưởng Tình nguyện Chim én 2013

01-08-2013

Nhằm đẩy mạnh công tác tổ chức Giải thưởng Tình nguyện Chim én 2013 và phát huy tinh thần cộng đồng. Giải thưởng Tình nguyện Chim én là chương trình thường niên do Tập đoàn FPT tổ chức trên website: http://vicongdong.vn

Ban Tổ chức Chim ém 2013 trân trọng mời Ban Chấp hành Đoàn trường cùng các câu lạc bộ và các tổ chức hưởng ứng tham gia Giải thưởng Tình nguyện Chim én 2013.

Mởi tải file xem chi tiết: Giải thưởng Tình nguyện Chim én

Ban Tổ chức Giải thưởng Tình nguyện Chim én

Các tin khác: