Tin tức -Truyền thông

Thông báo lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ năm 2013

07-08-2013

Thực hiện quy trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Y Hà Nội về Dự thảo sửa đổi và bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2013 để lấy ý kiến tham gia của cán bộ công chức trong toàn trường.

 Các ý kiến đóng góp của cán bộ, viên chức được tổng hợp theo từng đơn vị và gửi ý kiến bằng văn bản (Download mẫu tại đây) về Phòng Tài chính - Kế toán trước ngày 12/8/2013 để phòng tổng hợp trình Ban Giám hiệu và Tổ sửa đổi, bổ sung quy chế xem xét.

Nội dung chi tiết Dự thảo quy chế và các Phụ lục, để xem xin mời click vào đây.

Phòng Tài chính - Kế toán

Các tin khác: