Học viên - Sinh viên

Nội dung câu hỏi bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu năm học 2013 - 2014

15-08-2013

Thực hiện công văn số 27-HD/ĐUK ngày 28/6/2013 của Đảng ủy khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; Công văn số: 5410/BGDĐT-CTHSSV ngày 05/08/2013 của Bộ GD&ĐT V/v: Tổ chức " tuần sinh hoạt công dân HSSV". Nhà trường đã triển khai tuần sinh hoạt công dân HSSV cho toàn bộ sv các khối Y2 đến Y6 từ 12/08 đến 16/08/2013. Kết thúc tuần sinh hoạt mỗi sinh viên viết bài thu hoạch theo nội dung câu hỏi gửi kèm. Đây là một trong các tiêu trí để đánh giá kết quả rèn luyện và danh hiệu thi đua của sinh viên năm học 2013 - 2014

tải file đính kèm tại đây

Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Các tin khác: