Học viên - Sinh viên

Thư mời của Xí nghiệp dịch vụ và kinh doanh nhà - Làng sinh viên Hacinco

19-08-2013

Để tạo điều kiện chỗ ở cho sinh viên các Trường đại học, Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội. Xí nghiệp dịch vụ và kinh doanh nhà - làng sinh viên Hacinco có thể đón tiếp nhiều đối tượng sinh viên với mức phí và địa chỉ liên hệ theo thư mời sau:

tải file đính kèm tại đây: trang 1, trang 2

Phòng Công tác Chính trị & HSSV

Các tin khác: